Jerzy Lewczynski: Archäologie der Fotografie

Jerzy Lewczynski: Archäologie der Fotografie

28.02. – 24.03.2007

Umschlag des Katalogs von Jerzy Lewczynski

Cover des Katalogs “Archäologie der Fotografie” von Jerzy Lewczynski